Boomonderhoud

Om bomen gezond en mooi te houden, is regelmatig onderhoud een vereiste. Niet alleen de boom zelf, maar ook de directe omgeving moet goed worden verzorgd. Zo blijven uw bomen mooi en gezond. Dood hout, uitgroeiers en gevaarlijke takken in de kroon van de boom moeten op tijd worden verwijderd. Als dit niet op tijd gebeurt, kunnen er veiligheidsrisico’s ontstaan.

Naast snoeien is AK Hoveniers ook gespecialiseerd in groeiplaatsverbetering en ziekte- en plaagbestrijding. Zo houd u uw bomen gezond. Desgewenst verzorgen wij ook de aanplanting van nieuwe en verplanting van bestaande bomen voor u.

In het ergste geval moet een zieke boom worden geveld. Grote bomen mogen niet zomaar worden omgezaagd, zelfs niet als ze ziek of instabiel zijn. Hiervoor heeft u altijd een kapvergunning van de gemeente nodig. Mocht het nodig of wenselijk zijn om een of meerdere bomen te verwijderen, dan kan AK Hoveniers voor u een kapvergunning aanvragen.